U vinariji Braća Rajković u Donjem Zleginju, Župa Aleksandrovačka