Organizacija Vinskog Viteškog Reda Šumadije

 

SABOR-SKUPŠTINA VVRŠ

Sabor kao najviši organ VVRŠ zaseda jedan put godišnje, a čine ga svi članovi VVRŠ s tim što pravo glasa imaju samo redovni članovi.

SENAT VVRŠ

SENAT je organ koji upravlja radom VVRŠ između dva zasedanja SABORA, a predsedava mu KANCELAR VVRŠ

Članovi Senata:

Zoran Dragoljević Žorž - Senator, Kancelar
Miloš Čomić- Senator,
Petar Milikić - Senator, Veliki Majstor
Dejan Zdravković - Senator, Sudija
Života Đorđević - Senator,
Branko Pavićević - Senator,
Nenad Cvetković - Senator, Barjaktar

Milikić Marina - Senatorka, Sudija - Predsednik Suda
Ljiljana Čomić - Senatorka, Sudija
Olivera Đorđević - Senatorka, PR VVRŠ

Jelka Ranković - Senatorka

Zorica Pavićević - Senatorka

VITEŠKI SUD

SUD je nadzorni organ VVRŠ i nadležan je za rešavanje sporova unutar Reda, predsedava mu Predsednik Suda, a izveštaj o svom radu podnosi SABORU VVRŠ.

Članovi Suda:

Milikić Marina , Sudija - Predsednik Suda
Ljiljana Čomić , Sudija
Dejan Zdravković, Sudija

Komisija za polaganje ispita za viteška zvanja Vinske Dame i Vinskog Viteza

Da bi prijatelj VVRŠ dobio vitešku titulu i postao redovni član VVRŠ pred Komisijom pismeno polaže ispit koji se sastoji od 10 stučnih pitanja, a Veliki Majstor VVRŠ mu dodeljuje POVELJU i uvodi ga u VVRŠ.

Članovi komisije:

Dejan Zdravković – Predsednik komisije
Milikić Marina – Član komisije
Miloš Čomić – Član komisije