vinski-viteski-red-sumadije.jpgU Kragujevcu, 25 maja 2013. godine, baš na Svetski dan vina, osnovan je Vinski viteški red Šumadije, udruženje građana koje teži ostvarivanju ciljeva u oblasti razvoja i negovanja vinske kulture, nauke o vinu i vinogradarstvu, ekologije, kao i afirmaciji viteških vrednosti i humanitarnih aktivnosti. Osnivači Reda su Vinski vitezovi i Vinske dame, građani Šumadije, koji su pred kumovskim Vinskim viteškim redom Simeon iz Vlasotinca najpre položili ispit za Vinske vitezove glasnike, Vinske dame, a potom i za Vinske vitezove. Na Osnivačkoj skupštini, koja je održana 25. maja 2013. u 12:00 časova u hotelu Kragujevac, Vinski vitezovi i Vinske dame položili su svečanu zakletvu čiji tekst glasi:

"Obavezujem se da ću poštovati i unapređivati vinogradarsku i vinarsku kulturu Šumadije i Srbije.Obavezujem se da ću svuda i na svakom mestu negovati i širiti vinske viteške vrline, isticati visoku vrednost vina i, kad god mogu, uživati u njemu sa svojim prijateljima."

Nakon polaganja zakletve pred Kumom iz kumovskog Reda, Vinskim vitezom - Velikim majstorom Batom Sretenom Milenkovićem, osnivači − Vinski vitezovi − Zoran Dragoljević, Miloš Čomić, Petar Milikić, Nikola Maraš, Života Đorđević, Branislav Pavićević, Saša Novaković, Dejan Zdravković i Perica Radović, kao i Vinske dame Jelka Ranković, Ljiljana Čomić, Marina Milikić, Milica Maraš, Olivera Đorđević, Zorica Pavićević i Ana Koprivica, usvojili su Osnivački akt i Statut, a zatim izabrali organe Vinskog viteškog reda: Upravni odbor - SENAT i Viteški sud. Za Velikog Majstora izabran je Maraš Nikola, za predsednika Senata, koji je istovremeno i zastupnik udruženja, izabran je Dragoljević Zoran Žorž – u zvanju Kancelar. Za potpredsednika Senata, koji je istovremeno i zastupnik Udruženja, izabran je je Čomić Miloš - u zvanju Komornik, za Podrumara - Milikić Petar a za Barjaktara Perica Radović.

Vinski viteški red Šumadije, pored redovnih članova ima i počasne članove a to su ugledni Šumadijski vinari: Tihomir Timotijević-Tika «Vinarija Vrbica» Aranđelovac, Vasić Dragan-Janko «Podrum Janko» Smederevo, Radovanović Miodrag-Mija «Podrum Radovanović» Krnjevo i Božidar Aleksandrović-Boža «Podrum Aleksandrović» Vinča kod Topole. Počasni član iz Župe je Milosavljević Milomir «Vinarija Milosavljević» Bučje, Dejan Živkoski predsednik SERSA. Pisac, dokumentarista i organizator Beogradskog Salona Slavomir Ćirović je takođe počasni vinski vitez viteškog reda Šumadije.

Vinski viteški red Šumadije ima i svoje Konzule u Švajcarskoj, Počasnog vinskog viteza Čomić Miodraga- Mimicu i Gordanu Josović - San Francisco-CA USA, čiji je zadatak da šire Šumadijsku i Srpsku vinsku kulturu i uspostavlju kontakte na prostoru Švajcarske.

Na svečanom delu Osnivačke skupštine novoizabrani prvi Veliki majstor Vinskog viteškog reda Šumadije Dr Nikola Maraš uveo je u vinski red najpre Vinske vitezove, a potom i Vinske dame, inaugurušući ih štapom od vinove loze i dodelio im svečane lente i povelje sa titulama i zvanjima. Danas viteškim redom predsedava drugi veliki majstor Dr Petar Milikić.