Poseta arheološkom lokalitetu VIMINACIUM i vinariji ŽIVKOVIĆ Kličevac kod Požarevca