Počasna Vinska dama Gordana Josović je Konzul Vinskog viteškog reda Šumadije za Californiju - USA