Druženje u Vrdniku i Maloj Remeti u vinariji DEURIĆ - 30.09.2017.