Poseta vinariji, degustacija vina i uparivanje sa hranom - 29.10.2017.