ZMAJEVAC mlada vinarija i vinogradi porodice Krgović u selu Lipovac, na Vinskom putu Šumadija.